Par skolu

Ikdiena mūsu, Luksemburgas reģiona latviešu, bērniem rit luksemburgiešu, franču, vācu vai angļu valodā. Lai nezaudētu savu latviskumu un lai arī nākamā paaudze, sunīšus skrienot, spēles vadītāju izvēlētos, skaitot "viena maza turku pupa" un prastu kādu Jāņu dziesmu vai "Ādamam bij septiņ' dēli", katru otro mēneša sestdienu no oktobra līdz jūnijam mēs sanākam kopā latviešu sestdienas skolā "Strops".

"Strops" radās 2008. gada rudenī, un ik gadu darbojas aptuveni 40-50 audzēkņu. Mēs dziedam, klausāmies pasakas, zīmējam, svinam svētkus, mācāmies latviešu literatūru — kas nu šķiet interesanti un vērtīgi grupu vadītājiem un skolotājiem, kuru lomu uzņēmušies paši vecāki un viņu draugi un kolēģi.

Dažiem jaunākajiem skolniekiem pirmā dzimšanas diena vēl tikai priekšā, bet arī viņi centīgi apmeklē skolu, kur kopā ar mammu vai tēti kustina kājiņas skaitāmpantu pavadībā vai klausās tautasdziesmas. Vecākajā grupiņā jau paši spēlē kokli un labprāt klausās stāstos par rakstniekiem vai Dziesmu svētkiem.

Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Skolas mērķis ir mācīt latviešu bērniem dzimto valodu un latviešu kultūru, stiprināt saikni ar Latviju un palīdzēt veidot saikni ar savas tautības vienaudžiem.