Darbīgais 2013. gada rudens Stropā

Rudens ir aizvadīts, pienācis Jauns gads un arī jauns mācību semestris latviešu bērnu sestdienas skoliņā „Strops”! Rudens skoliņā noritēja aktīvā un darbīgā gaisotnē, kā jau tas parasti ir stropā, kur katrai bitei ir savs darbiņš. Skoliņas mācību gada sākums tika atklāts ar svinīgo himnu un visiem bērniem iemīļotajām rotaļām, piem. „Lācis” un „Kas dārzā”. Un tad draudzīgā noskaņojumā ar dzeltenajām mapītēm rokās bērni bija gatavi sākt mācības un radošās nodarbības.

 

Oktobrī Strops svinēja savu 5 gadu dzimšanas dienu! Laiks kā vienmēr ir aizskrējis vēja spārniem un brīžiem šķiet neticami, ka Strops jau sasniedzis tik zīmīgu gaduskaitli. Atcerējāmies gan to, kā Strops vispār radās, kā svinējām Brideles skolas telpās savu pirmo dzimšanas dienu, mielojoties ar gardo kliņģeri, un daudzus citus notikumus no Stropa dzīves, aplūkojot fotogrāfijas un klausoties Aigas Oržehovskas aizraujošajā stāstījumā par Stropa pirmsākumiem. Šogad gardajā tortē tika spraustas jau piecas svecītes un skolas karogs tika papildināts ar vēl daudzām bērnu pašu darinātām mazām un jautrām bitītēm.

 

Novembrī, protams, ar jestriem dančiem, rotaļām un muzicēšanu tika svinēta Mārtiņdiena, kuras raksturīgākās tradīcijas, rotaļas un dziesmas palīdzēja apgūt skolotāja un folkloriste Dina Liepa no Latvijas. Kā katru gadu, novembrī tika atzīmēti arī Latvijas valsts svētki patriotiskās noskaņās.

Decembra nodarbībā Stropa telpas pārtapa par Rūķu mežu, kur mitinājās daudz lielu un mazu rūķu, lai kopā nosvinētu Ziemassvētkus. Šo skaisto un neaizmirstamo dāvanu skoliņai dāvāja dziedošā Vītolu ģimene no Latvijas. Brīnišķīgais koncertuzvedums aizkustināja ikkatru, arī Stropa ciemiņus – Bonnas latviešu bērnu skoliņas „Kamolītis” bērnus un vecākus! Skolotājas Jūlijas Norveles vadītais bērnu ansamblis priecēja visus ar sirsnīgu skaņu pasaku par rūķiem, to raksturu un ieradumiem un aizkustinošu Ziemassvētku dziesmu. Saņēmuši dāvanas, pamielojušies un aizvadījuši tālu ceļu mērojušos viesus, Stropa bērni, vecāki un skolotājas varēja uz kādu brīdi atvilkt elpu, jo Stropa bērniem mācību semestris bija godam aizvadīts.

Tomēr Stropa administrācijai 2013. gada nogale bija darbīga un aizņemta, gatavojot skoliņas atskaites Latviešu valodas aģentūrai. Pateicoties LVA atbalstam, skoliņai tika piešķirts finansējums, kas ļāva iegādāties daudz noderīgu lietu, galvenokārt dažādus mācību materiālus skoliņas nodarbību bagātināšanai.

2014. gada pavasara semestris Stropā solās būt tikpat radošs un darbīgs kā vienmēr. Semestrī paredzētas 9 nodarbības visiem jau zināmajās un ierastajās telpās Limpertsbergā. Vairāk informācijas par nodarbību datumiem un laikiem, sadalījumu pa grupām, maksu par nodarbībām un pieteikšanos varat izlasīt Stropa mājaslapā.

Stropā ideju nākotnes nodarbībām nekad netrūkst, darbīgu roku gan ik pa laikam ir par maz. Tāpēc Stropā vienmēr ir ļoti gaidīti skolotāji, vai nu ar pieredzi, vai ar lielu vēlmi to iegūt un jūt sevī aicinājumu radoši darboties ar dažāda vecuma bērniem skoliņā, kura patiesībā ļoti atšķiras no parastās skolas ar savu radošo un individuālo pieeju un latviskumu pašos pamatos!

Evija Uloziene