Stropa ģerbonis

Mūsu skolas nosaukums ir „Strops” — tā ir darbīga vide, kurā visi čakli strādā un gādā, mācās un darbojas kopā, kurā draudzīgi sadzīvo lielās un mazās bites un kur netrūkst medus — saldā gudrības nektāra.

Par skolas nosaukumu nobalsojām 2009. pavasarī un šis nosaukums tika atbalstīts ar ievērojamu balsu pārsvaru.

Skolas ģerbonis tapa, katram Stropa dalībniekam pieliekot savu roku, tātad tajā ir atspoguļotas mūsu visu labās domas par to, cik čakli gribam būt un cik svarīgi mums ir darboties kopā — mācīties par Latviju un tās tradīcijām. Ceram, ka katru gadu mūsu stropam piepulcēsies jaunas bites!

Stropa himna

Teici,teici,valodiņa,
Ko upīte burbulēja,
Ko upīte burbulēja,
Ko pogāja lakstīgal`.

Kur upīte burbulēja,
Tur uzplauka pumpuriņi,
Kur ļautiņi klausījās(i),
Tur valodas raisījās.

Kā bitītes medu sūca
Tā es ļaužu valodiņu,
Es saliku vārdu ziedus
Kā puķītes vainagā.

Ziedi paši uzziedēja,
Es nopinu vainadziņu,
Visi ļaudis klausījās(i),
Kā es teicu valodiņ`.