Tradīcijas

Stropa jubileja

Katru gadu svinam skolas dibināšanas jubileju. Parasti tā ir oktobra trešā svētdiena. (Skolas pirmā mācību diena bija 2008. gada 19. oktobrī).

Stropa pirmās dzimšanas dienas svinībās skolēni uzstājās ar svētku koncertu, skolas direktore teica svinīgo uzrunu un kopā mielojāmies ar svētku kliņģeri.

Katrs Stropa iemītnieks savas grupas tās dienas nodarbībā izgatavoja savu individuālo biti — tā kopā sākām darbu pie skolas ģerboņa. Kliņģeri ēdām arī otrajā dzimšanas dienā, kas sakrita ar pirmo mācību dienu un ievākšanos jaunās telpās.

Mācību gada noslēgums

Katru gadu skolas pēdējā mācību diena ir svētki. Iepriekšējos gados tika organizēts skolas grupu noslēguma koncerts — katra grupa rāda, ko ir iemācījušies gada laikā. Uzstājās arī skolas ansamblis un teātra grupa.

Pirmā mācību gada noslēgumā notika leļļu teātra izrāde un sporta spēles. Otro mācību gadu noslēdzām ar skriešanas un veiklības stafetēm, bet pēc tam visiem skolēniem bija dota iespēja izgatavot sev "skolas somu" nākamajam mācību gadam — glītu auduma maisiņu ar biti sev tīkamās, košās krāsās.