Vēsture

Luksemburgas latviešu sestdienas skola "STROPS" ir dibināta 2008. gada 19. oktobrī. Pirmos divus gadus tā darbojās Bridelā. No 2010. gada rudens līdz 2015. gada pavasarim tā darbojās Luksemburgas pilsētā, Limpertsbergā.

Kopš 2015./2016. mācību gada skola darbojas Steinselā.

Stropa nosaukums

Mūsu skolas nosaukums ir "Strops" — tā ir darbīga vide, kurā visi čakli strādā un gādā, mācās un darbojas kopā, kurā draudzīgi sadzīvo lielās un mazās bites un kur netrūkst medus — saldā gudrības nektāra.

Par skolas nosaukumu nobalsojām 2009. pavasarī, un šis nosaukums tika atbalstīts ar ievērojamu balsu pārsvaru.

Skolas ģerbonis tapa, katram Stropa dalībniekam pieliekot savu roku, tātad tajā ir atspoguļotas mūsu visu labās domas par to, cik čakli gribam būt un cik svarīgi mums ir darboties kopā — mācīties dzimto valodu, iepazīties ar Latviju un tās tradīcijām. Ceram, ka katru gadu mūsu stropam piepulcēsies jaunas bites!